Klimatdemo

Tisdagen den 13 februari hölls ett seminarium om klimatet med över 600 deltagare, i Aula Magna på Frescati i Stockholm.

Trots världskrigsrubriker om klimatförändringar, och trots att folk i gemen
i första hand skjuter skulden på biltrafiken, fortsätter regeringen att
planera sina motorvägsbyggen. Vi hade en maifestation utanför Aula magna. Där vi bla delad ut vår gatutidning.(pdf)