Vad är Alternativ Stad?

Alternativ Stad är en stadspolitisk aktionsgrupp som i snart 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm. Och för en levande, tät och blandad stadsmiljö med bra kollektivtrafik och bättre svängrum för cyklister och fotgängare på bilismens bekostnad. Vi försvarar staden som livsmiljö och livsform med gott om mötesplatser och träffpunkter som inte kostar skjortan att vistas på.

Hör av er till Alternativ Stad:
info / alternativstad.nu eller ring Göran, 073-073 11 88

Pg 70 86 45-7

Antal besökare:Senast ändrad:
2014-12-12