Bli medlem i Alternativ Stad

Vill du vara med?
Vi behöver både aktiva medlemmar och stödmedlemmar.

- Du får möjlighet att delta i kurser och läger både i Sverige
  och utomlands

- Du får medlemstidningen Miljötidningen

- Du får Alternativ Stads nyhetsbrev

- Du får köpa aktuella böcker om miljö och klimat billigare

- Du blir medlem i Alternativ Stad och Miljöförbundet Jordens Vänner och därmed Friends of the Earth International

Medlemskap 280 kr. Ungdomar under 25 år betalar 140 kr. Postgiro 602 83 48-8.

Jag vill bli medlem!

namn

adress

postnr

ort

mail