Richard Williamsons och Kate Picketts svar till Christopher Snowdon

Här finns det engelska originalet. Nedanstående är en starkt förkortad översättning.

1. Varför räknar ni inte med Tjeckien, Sydkorea och Hongkong?

Svar: Därför att vi har valt de femtio rikaste länderna i FN:s Human Development Indocators lista men uteslutit småländer under 3 miljoner. Det går alltid att uppnå vilka resultat man vill om man plockar godtyckligt, vi har utgått från en allmänt erkänd lista.

2. Och Singapore har ni också uteslutit, fast ni har plockat med det i en referens.

Svar: Av samma skäl. Singapore finns med i den bästa internationella studien av mentalsjukdomar, därav referensen. Men den påverkar inte våra siffror.

3. Morden i USA har minskat samtidigt som ojämlikheten har ökat.

Svar: Det finns med i våra siffror men påverkar inte resultatet

4. Varför har ni med så gamla siffror för medellivslängd? Är det för att de nyare inte visar det ni säger?

Svar: Vi har helt enkelt tagit de senaste internationellt jämförbara siffrorna.

5. Ni bygger mycket på den höga andelen tonårsmödrar i Portugal, men är inte den naturlig med tanke på att abort var förbjuden där till 2007?

Svar: Våra resultat blir desamma även om inte Portugal finns med.

6. Varför har ni med andra siffror på kriminalitet än mord? Betyder de ingenting?

Svar: Jo, men det finns ingen internationellt jämförbar statistik på några andra brott. De beror ju bland annat på folks benägenhet att anmäla.

7. Varför påstår ni att självmord och mord varierar omvänt mot varandra, det finns det inga studier som visar?

Svar: Jo det gör det.

8. Varför påstårt ni helt lögnaktigt att folk i jämlika länder ger mer pengar till välgörenhet?

Svar: Det påstår vi inte. Vi säger däremot att jämlika länder ger mer internationellt bistånd.

9. Varför påstår ni lögnaktigt i en intervju att kubaner lever längre än USA-amerikaner?

Svar: Rubriken sattes inte av oss. Men kubaner lever faktiskt i genomsnitt en månad längre än USA-amerikaner.

10. Varför påstår ni lögnaktigt att familjer lättare bryter samman i ojämlika länder?

Svar: Det gäller bara i USAs delstater.

11. Varför påstår ni att samhällslivet är svagare i mer ojämlika länder?

Svar: Det säger vi inte, men vi har citerat att det gäller regioner inom Italien och USA.

12. World Values Study visar ingen korrelation mellan lycka och jämlikhet, men däremot mellan lycka och inkomst.

Svar: Den visar en korrelation mellan relativ inkomst och lycka, dvs rika människor inom varje land är lyckligare än fattiga människor i samma land. Och om man jämför USAs delstater (eller motsvarande i andra länder) sinsemellan hittar man korrelationen mellan lycka och jämlikhet.

13. Hur förklarar ni att det finns mer alkoholism i Skandinavien än i mer ojämlika länder?

Svar: Kulturdrag betyder mycket. Men om man återigen jämför USAs delstater hittar man sambandet ojämlikhet - alkoholism.

14. Varför säger ni inget om hög grad av mental ohälsa i Skandinavien?

Svar: Därför att det inte finns några internationellt jämförbara siffror på något sådant.

15. Om nu jämlikhet ger god hälsa, varför har då Danmark så låg medellivslängd?

Svar: Undantag finns alltid, vad vi visar är en trend.

16. Varför tar ni inte hänsyn till Singapores och Hongkongs låga grad av fetma?

Svar: Vi har över huvud taget inte räknat in småländer.

17. Ert samband mellan jämlikhet och förtroende vilar ju bara på skandinaviska länder.

Svar: Inte alls, jämförelsen gäller alla.

18. Varför påstår ni lögnaktigt att unga inte har sex i jämlika länder?

Svar: Det säger vi inte alls. Vi har nämnt reproduktionsstrategier, inte sex.

19. Om jämlika länder är mindre våldsamma, varför har Sverige världens högsta våldtäktssiffror och Finland Europas högsta mordfrekvens?

Svar: Det finns ingen internationellt jämförbar våldtäktsstatistik så någon sådan kan vi inte använda. Sveriges höga siffra visar anmälningar, som man kan anta är mer fullständiga i länder där kvinnor har en stark ställning. Finland är ett undantag som inte på något sätt bryter trenden.

20. Varför har ni inte räknat in Slovenien?

Svar: Återigen, vi har inte räknat in småländer. Även om Slovenien räknas in påverkar det inga siffror.

Sammanfattning: Genom att plocka in och plocka ut kan man få vilka siffror man vill. Man måste utgå från en princip. Vi har utgått från principen OECD-länder över 3 miljoner invånare, och internationellt jämförbar statistik om sådana sociala problem som fattiga lider mer av än rika. Och då är sambandet glasklart.