En mer rättvisande beräkning

De gängse siffrorna för koldioxidutsläpp utgår från hur mycket som släpps ut inom landet. Det är ett ganska knäppt sätt att räkna. För det innebär ju att vi framstår som miljövänligare om vi flyttar produktionen av varor till Kina - även om industrierna där är skitigare än här.

Ett bättre sätt att räkna är att utgå från vad vi konsumerar, och vilka utsläpp detta orsakar - någonstans på jorden. Och då ser siffrorna ut så här, enligt Naturvårdsverket:

I genomsnitt släpper varje svensk ut ca 10 ton koldioxid per år. Det fördelar sig så här:

Aktivitet

Ton
Mat................................................................ 2,2
- kött 0,4  
- mejeriprodukter 0,4  
- frukt och grönt 0,5  
Bostad........................................................................ 2,7
- huset 0,7  
- uppvärmning 1,6  
Resor....................................................................... 2,5
- bil 2,0  
- flyg 0,2  
Industriprodukter 1,2
Offentlig verksamhet 2,0
- mest uppvärmning  

Dessa siffror är osäkrare än de som utgår från utsläpp som äger rum inom landet, eftersom många länder har dålig koll. Men totalsiffran på ca 30% högre utsläpp än den traditionella beräkningen är ändå ganska säker.

Det innebär att istället för att minska utsläppen med ca 5 ton eller 75% måste vi minska dem med 8,5 ton eller 85%.

Alltså finns ännu mindre utrymme för lyx, typ bilkörning istället för kollektivtrafik, cykel och korta avstånd.

Eller för den delen världshandel med varor vi lika gärna kan producera själva. Mycket av det som ligger på mat och industriprodukter ovan handlar i själva verket om transporter.