Tidningskommentarer till motorvägspolitiken

"Den onda vägens politik" säger Expressen om den s.k. förbifarten. " (...) skulle projektet börja omsättas i verkligheten kommer det, allteftersom vi lär oss mer om klimatets sårbarhet, te sig knasigare och knasigare för varje meter väg som smetas ut runt huvudstaden."
I "Vägen bort från bilen" radikaliserar man ytterligare: "Om utsläppen ska ner måste det dödläget släppa. Bil- och villadrömmen har ett alldeles för högt pris."

"Trafikprojekten skadar klimatet" säger Aftonbladet. "Trafiköverenskommelsen visar framför allt att Fredrik Reinfeldts tal om miljön mest är tomma ord. Socialdemokraterna kunde ha formulerat ett grönt alternativ men verkar inte ha förmågan att tänka nytt."
"Säg nej till leden" skriver Aftonbladet efter regeringens stödbeslut. "Mona Sahlin menar att [oppositions]partierna under våren kan presentera en gemensam trafiklösning för Stockholm. Då måste hon visa att Socialdemokraterna har en trovärdig klimatpolitik. Det är dags att tvätta betongen av partiet."
"För feg för ett klimatbeslut" skriver Aftonbladet om Reinfeldts stöd till Förbifarten. "När Förbifarten väl står klar lär trafiken öka flera gånger om. Samtidigt har Stockholmsregionen satt upp klimatmål om att vägtrafiken ska minska med 30 procent till år 2030."

"Kan vi hejda klimatkatastrofen" frågar LO-tidningen. "Den största och farligaste illusionen i klimatpolitiken är förmodligen tron att vi utan att ändra livsstil kan ersätta dagens fossila bränslen med mindre nedsmutsande bränslen. Men när det gäller flyget och bilismen finns ingen lättvindig utväg."
"Klimathot i skuggan av ekonomisk kris" heter en LO-tidningsledare, som bl.a. fortsätter "Ett aktuellt svenskt infrastrukturprojekt illustrerar problemet. I Stockholmsregionen finns framskridna planer på byggandet av Förbifart Stockholm – ett storskaligt motorvägs- och tunnelbygge, som förutsätter en 80-procentig ökning av bilismen. Är det verkligen en klok idé från klimatsynpunkt?"

"Tankefel att bygga genomfart på landet" skriver SvD:s arkitekturskribent Ola Andersson. "Visst behöver Stockholm en bättre förbindelse mellan norr och söder. Men den skall byggas i staden, där behovet finns. Inte på landet där den bara kan bidra till en alltmer ohållbar utglesning av storstaden."

"Highway to hell", säger Arbetaren. "...tar man klimatfrågan på allvar – vilket ”alla” säger sig göra – finns inga logiska argument för ökad bilism i storstäderna." Arbetaren sågar motorvägsplanerna i ytterligare två ledare: "Nya vägar ger ökade utsläpp" och "Lika viktig som FRA".

Uppdrag granskning sågar Förbifartsprojektet med hänvisning till mygel, falska siffror och rena lögner.