Sergels torg inglasat

 

Tisdag lunch den 13 november passade Alternativ Stad på att visa hur den planerade inglasningen kommer att te sig: