"Förbifarten" är ingen förbifart

Om den s.k. Förbifart Stockholm verkligen vore en förbifart kunde man leva med den. Men bara ca 200 bilar om dagen passerar förbi Stockholm, enligt SIKA:s remissvar på Cederschiöldpaketet, sid 30. Det krävs det inga motorvägar för. Förbifartens syfte är istället att öppna upp perifera delar av Stockholm för exploatering. Att glesa ut stan.

Detta påpekade man klart ut redan på den tiden förbifarten hette Västerleden. Så här säger man i "Överenskommelse om infrastrukturens utbyggnad i Stockholmsområdet" eller det s.k. Dennispaketet från 1992, s 25:

"Västerleden har en stor betydelse för Stockholmsregionens strukturella utbyggnad. Yttre tvärleden, i vilken Västerleden ingår, gynnar en utveckling av regionens ytterdelar (vår kurs) och avlastar det lokala trafiknätet. Västerleden bidrar vidare till en mer balanserad utveckling av regionens norra och södra delar."

Inga andra argument. Inget om förbifart. Inget om avlastning av Essingeleden, som man tjatar om nu.

Så sägs förbifarten nu vara till för att förbättra kommunikationerna mellan norra och södra Stockholm.

Men fortfarande är det viktigaste argumentet i Cederschiöldöverenskommelsen att motorvägarna behövs på grund av den ökning av biltrafiken som är "oundviklig" på grund av "förändrade bebyggelsemönster", läs utglesning.

Så här säger Vägverket självt, i sitt nyhetsbrev Vägverket informerar nov 2000:

"Förbifarten beräknas inte avlasta innerstaden och lösa problemet med trafikstockningarna där. Snarare kommer Förbifarten att ge människor möjlighet att ta sig mellan en rad nya regionala knutpunkter runt Stockholm, till exempel Kista, Flemingsberg och Kungens Kurva, utan att sitta i köerna på den redan överbelastade Essingeleden."

Slutsats: "Förbifarten" syftar främst till utglesning. Och därigenom till att medvetet öka biltrafiken. Snabba vägar är det starkaste offentliga styrmedel som finns för att glesa ut stan, säger Anders Hagson.

Den nuvarande majoriteten pratar visserligen om tät stad och utveckla Stockholm inåt. Men det är bara prat.