Bränsleförbrukningen minskar och utsläppen ökar

Det byggs vägar och säljs bilar som aldrig förr. Både här hemma och ute i världen. Men klimatet då? Tranportsektorn står ju för 20-30 procent av koldioxidutsläppen.

Ingen fara, har vi fått höra från miljöministern och andra i regeringen, gasa på bara, utsläppen minskar när motorerna och bränslena blir bättre.
Fan trot, har vi och många andra menat, inte minst en rad trafik- och miljöforskare.

Och nu har vi fått svart på vitt att vi haft rätt. Ironiskt nog av Trafikverket, den myndighet som håller i dynamiten för att om ett år börja spränga den största stadsnära motorvägstunneln i världen, Förbifart Stockholm. Vägen som ska bana väg för en 80-procentig ökning av vägtransporterna i regionen.

Så här skriver dom i en gemensam rapport med Transportstyrelsen sedan dom konstaterat att koldidoxidutsläppen ökat med 100 000 ton:

" Det är tydligt att effektivare motorer och biobränslen inte räcker för att kompensera för trafikökningen, utan som mest kan stabilisera utsläppsnivåerna. Om minskningar ska till, måste inriktningen ändras vad gäller utveckling av samhälle och infrastruktur. Bilen måste få minskad betydelse till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart".

Miljöminister Carlgren har utlovat stora koldioxidminskningar. Oss bekant är han läskunnig. Och inte helt tom i bollen. Så nu väntar vi bara på hans reaktion.

För säkerhets skull fortsätter vi att inom Nätverket mot Förbifarten planera för en folkomröstning om att prioritera kollektivtrafiken före motorvägar. Vem hänger med och samlar namnunderskrifter för detta ute hos Trafikverket?