Rita din egen stadsplan - Johan Johanssons föredrag

Ett alternativ till motorvägssamhället kan vara att bygga mer stad. Vad betyder det idag?

Den stad vi har byggt sedan andra världskriget har följande kännetecken:
glest utspridd och långa avstånd som kräver enormt mycket trafik, enklaver av monokulturer, fullt med barriärer överallt som tvingar oss att ta långa omvägar.

Det går att bygga stad som är motsatsen till detta:
tät och med korta avstånd så man kan gå till fots, olika verksamheter blandas, och fritt flöde rakt fram.

Framför allt är en sådan stad uppbyggt kring ekonomiska, sociala och kulturella verksamheter, inte runt "bostadsområden". I staden finns inga "bostadsområden", det finns människor som arbetar, umgås, gör saker och naturligtvis också har en egen yta mitt uppe i allt annat dom gör.

Vi tänkte nu låta er föreslå hur det ska förverkligas, runt en del av centrala Stockholm som nyligen har varit föremål för en tävling: Årstafältet.

Att tänka på:
- Stockholm kommer att växa. Det betyder att en massa verksamheter och funktioner ska komma till. Hur får de plats här? Hur mycket kan få plats?
- Hur ska olika områden sitta ihop med varandra så de kan dra nytta av varandra och inte vara hänvisade till sig själva? Hur skapar man stråk?
- Hur får man plats med så mycket som möjligt av allting och inte bara av en enda sak? Hur skapar man förutsättningarna för att andra ska kunna förverkliga andra idéer som man inte ens har kunnat tänka sig nu?