Kl 18.30 - 01

Fest! Jubilaren firades in i natten


Minglet började redan under eftermiddagen

Före festandet fanns det också tid att betrakta gammal och ny aktionsdokumentation

Sedan Festkommittén, här representerad av Göran, Inger och Ingrid, hälsat välkommen...

... var det bara att hugga för sig

och bänka sig vid långborden

Ett späckat program utbröt där syftet att snacka med folk man inte hade träffat på många år (eller kanske inte alls) knappast fick rum. Gajoni trollade

Hammarlund sjöng

Janse visade bilder

Björk berättade om Alternativ Stads globala betydelse

Trygger sjöng

Malmborg sjöng

Almfilmen visades

medan publiken hade ganska roligt

"Sture i trädet" mindes

liksom Tore Wolff

och Eie Herlitz

I slutet av kvällen hölls auktion på äkta Hillersbergsmålningar

varefter stuff till Märta and the Cadillacs utbröt

Och här tackar MJVs ordförande Ellie för festen