Rålambshovsparken

I Rålis finns det alltid folk. Det beror som var och en förstår inte i första hand på att det är en bra park - även om den är det också. Utan på att så många kan använda den. Dåtidens stadsbyggare föll inte för frestelsen att omge varje kvarter på Kungsholmen med jättegräsmattor utan man samlade allt till ett ställe och gjorde en ordentlig och välplanerad stadspark för 50.000 personer.