Trängseldemo

Den 14/6 -07 skulle riksdagen ha fattat beslut om att återinföra trängselavgifter i Stockholm och skänka inkomsterna till motorvägar. Man blev tvungen att skjuta upp beslutet en vecka p.g.a. utdragen debatt.

Alternativ Stad hade en manifestation vid Drottninggatan tillsammans med Klimax kulturgrupp. Vi kunde ju inte låta det galna beslutet passera förbi obemärkt. Därför väsnades vi med hjälp av bland annat plåtburkar, trummor och megafon. Flygblad, banderoller och plakat hjälpte till att tala om för de många förbipasserande vad vi höll på med. En verkligt rolig karneval!

På förmiddagen delade Alternativ Stad även ut flygblad till in- och utpasserande från riksdagshuset. Vi framförde våra argument för att satsa trängselpengarna på kollektivtrafiken, blev både uppskattade och ifrågasatta.