Cykeldemo

På Världsmiljödagen 5/6 -07 gick klimatrampet av stapeln i Stockholm. Det var mycket lyckat och många kom med cyklar och banderoller. Cyklarna tog för ett litet tag över gatorna, tillsammans med gångtrafikanterna.
Cykeln är det miljö- och klimatvänligaste transportmedlet. Och det ville Ändå vill politikerna halvera anslaget till cykelbanor och mota in oss på bakgatorna för att ge plats åt fler bilar. Och bygga motorvägar för 50 miljarder, som vi stängs ute från.