Ny generalplan för Stockholm

Alternativ Stad och Yimby arbetar med en ny generalplan för Stockholm.

Istället för den "enklavplanering" som man har hållit på med i hundra år, och som har lett till utarmade, enkelspåriga förorter, vill vi återgå till det traditionella sättet att bygga städer. Hela städer, inte stadssnuttar. Det som Malmarna är byggt efter, och som uppenbarligen är så attraktivt att folk står i långa köer för att flytta dit.

Hemligheten med det är att det finns ett sammanhängande gatunät av huvudgator och smågator, plus kvarter och parker. Kvarteren är ospecificerade, dvs stadsplaneraren lägger sig inte i vad som byggs var och hur det ser ut. Bara man uppfyller de generella bestämmelserna är det ok. På så sätt garanterar man att alla hus blir olika och att en mångfald av verksamheter äger rum överallt.

Arbetet äger rum kollektivt på några av Yimbys forum (man kan delta om man blir medlem i Yimby på www.yimby.se).

Här är ett förslag för Söderort (jpg).