Kringfartsleder är pengar i sjön

Dennispaketet havererade av kostnadsskäl, men våra fossilpolitiker försöker fortfarande bygga så många motorleder de hinner. Allianspartierna har ingen annan trafikpolitik än så, socialdemokraterna tror sig slå en bra kompromiss genom att bygga lika mycket kollektivtrafik som motorleder. Men givetvis är det meningslöst att försöka kompromissa mellan rätt och fel.

Argumenten mot att ge mer utrymme för biltrafik har upprepats många gånger på många ställen. En sammanfattning:

  • Det tar för mycket plats. Bilar får rent principiellt inte plats i en stad. Ju fortare de kör desto större plats tar de dessutom. Redan på 50-talet lyckades den amerikanske trafikplaneraren Victor Gruen bevisa matematiskt att varje ny motorväg sprängde staden och att nya motorvägar snabbt blev fulla av den nya trafik som de längre avstånden hade krävt. Redan idag kräver biltrafiken hälften av Stockholms mark, i särskilt överkörda områden som Solna uppåt 70 procent.
  • Det är gammalt. Bilen är en föråldrad teknik som det inte lönar sig att investera i. Bränslepriserna stiger, och inom en generation har vi inte råd att bruka bränsle till att transportera oss en och en i ett ton plåt, ens om vi kan bemästra bilköringens klimateffekter. Det är bättre att lägga resurserna på något som håller.
  • Det är asocialt. Bilen används av en krympande minoritet - andelen körkortsinnehavare sjunker i de lägre åldersgrupperna - och det är fördelningspolitiskt horribelt att satsa pengar på den, särskilt som det är den rikaste minoriteten. Inte minst som utökade möjligheter för bilister innebär inskränkta möjligheter för alla andra.

En mer utförlig argumentation hittar du här.

Så det är helt klart dags för något nytt. Eller kanske snarare gammalt, men hållbart - kollektivtrafik och korta avstånd. Ekonomiskt, effektivt och öppet för alla.

Jan W